نقدی صادراتی اصفهان - نجف آباد

4.00%+
10,000ریال
260,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - تیران و کرون

5.04%+
12,714ریال
265,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - شهرضا

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - دهاقان

-
-
-

نقدی صادراتی تهران - ورامین

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - اصفهان

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - کاشان

0.00%+
0ریال
250,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - خمینی شهر

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - ورزنه

-
-
-

نقدی صادراتی ایران - کاپی سبز

-
-
-

نقدی صادراتی ایران - کاپی رنگی

-
-
-

نقدی صادراتی همدان - رزن

-
-
-

نقدی صادراتی خوزستان - شوش

-
-
-

نقدی صادراتی مركزی - خمین

-
-
-

نقدی صادراتی یزد - خاتم

-
-
-

آشنای مبارکه

  • مساحت : 10000 متر مربع
  • مبلغ پروژه : 70,000,000,000 ریال
  • ارزش هرواحد پروژه : 7,500,000 ریال
  • کدپروژه : 552948
  • آدرس پروژه : اصفهان هشت بهشت
  • نرخ پروژه : 1 درصد ماهانه
  • پروژه سرمایه گذاری گلخانه آشنای مبارکه در سال 1400 با ارزش 70 میلیارد ریال بود که سرمایه مورد نیاز این پروژه به 10000 واحد به ارزش هر واحد 7,000,000‬ ریال تقسیم شده است .بهره برداری از این پروژه در سال1400 شروع شده است و این گلخانه از به روز ترین تجهیزات و امکانات هوشمند بهره می برد . ادامه مطلب ...
آشنای مبارکه

پروفایل کاربر