نقدی صادراتی اصفهان - نجف آباد

4.00%+
10,000ریال
260,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - تیران و کرون

5.04%+
12,714ریال
265,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - شهرضا

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - دهاقان

-
-
-

نقدی صادراتی تهران - ورامین

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - اصفهان

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - کاشان

0.00%+
0ریال
250,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - خمینی شهر

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - ورزنه

-
-
-

نقدی صادراتی ایران - کاپی سبز

-
-
-

نقدی صادراتی ایران - کاپی رنگی

-
-
-

نقدی صادراتی همدان - رزن

-
-
-

نقدی صادراتی خوزستان - شوش

-
-
-

نقدی صادراتی مركزی - خمین

-
-
-

نقدی صادراتی یزد - خاتم

-
-
-

قائم حاجی آباد

  • مساحت : 6000 متر مربع
  • مبلغ پروژه : 15,000,000,000 ریال
  • ارزش هرواحد پروژه : 5,583,395 ریال
  • کدپروژه : 552948
  • آدرس پروژه : اصفهان - شهرستان نجف آباد - روستای حاجی اباد
  • نرخ پروژه : 4 درصد ماهانه
  • پروژه سرمایه گذاری گلخانه نیم هکتاری قائم حاجی آباد اولین پروژه شرکت فلفل زار با جذب سرمایه های خرد محلی در سال 1397 با ارزش 15 میلیارد ریال بود که سرمایه مورد نیاز این پروژه به 8600 واحد به ارزش هر واحد 1,744,186 ریال تقسیم شده است .بهره برداری از این پروژه در سال 1398 شروع شده است و تا به امروز یکی از سود آور ترین پروژهای این شرکت می باشد. این گلخانه از به روز ترین تجهیزات و امکانات هوشمند بهره می برد . ادامه مطلب ...
قائم حاجی آباد

پروفایل کاربر