نقدی صادراتی اصفهان - نجف آباد

4.00%+
10,000ریال
260,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - تیران و کرون

5.04%+
12,714ریال
265,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - شهرضا

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - دهاقان

-
-
-

نقدی صادراتی تهران - ورامین

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - اصفهان

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - کاشان

0.00%+
0ریال
250,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - خمینی شهر

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - ورزنه

-
-
-

نقدی صادراتی ایران - کاپی سبز

-
-
-

نقدی صادراتی ایران - کاپی رنگی

-
-
-

نقدی صادراتی همدان - رزن

-
-
-

نقدی صادراتی خوزستان - شوش

-
-
-

نقدی صادراتی مركزی - خمین

-
-
-

نقدی صادراتی یزد - خاتم

-
-
-

همت آباد 1

  • مساحت : 4000 متر مربع
  • مبلغ پروژه : 17,000,000,000 ریال
  • ارزش هرواحد پروژه : 11,267,606 ریال
  • کدپروژه : 168569
  • آدرس پروژه : اصفهان - خاجو
  • نرخ پروژه : 3 درصد ماهانه
  • پروژه سرمایه گذاری گلخانه همت آباد 1 در سال 1398 با ارزش 17 میلیارد ریال بود که سرمایه مورد نیاز این پروژه به 3550 واحد به ارزش هر واحد 4,788,732 ریال تقسیم شده است .بهره برداری از این پروژه در سال 1398 شروع شده است و تا به امروز یکی از سود آور ترین پروژهای این شرکت می باشد. این گلخانه از به روز ترین تجهیزات و امکانات هوشمند بهره می برد . ادامه مطلب ...
همت آباد 1

پروفایل کاربر