نقدی صادراتی اصفهان - نجف آباد

4.00%+
10,000ریال
260,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - تیران و کرون

5.04%+
12,714ریال
265,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - شهرضا

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - دهاقان

-
-
-

نقدی صادراتی تهران - ورامین

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - اصفهان

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - کاشان

0.00%+
0ریال
250,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - خمینی شهر

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - ورزنه

-
-
-

نقدی صادراتی ایران - کاپی سبز

-
-
-

نقدی صادراتی ایران - کاپی رنگی

-
-
-

نقدی صادراتی همدان - رزن

-
-
-

نقدی صادراتی خوزستان - شوش

-
-
-

نقدی صادراتی مركزی - خمین

-
-
-

نقدی صادراتی یزد - خاتم

-
-
-

همت آباد 2

  • مساحت : 5000 متر مربع
  • مبلغ پروژه : 25,000,000,000 ریال
  • ارزش هرواحد پروژه : 7,000,000 ریال
  • کدپروژه : 552948
  • آدرس پروژه : اصفهان هشت بهشت
  • نرخ پروژه : 2 درصد ماهانه
  • پروژه سرمایه گذاری گلخانه همت آباد 2 در سال 1398 با ارزش 25 میلیارد ریال بود که سرمایه مورد نیاز این پروژه به 5000 واحد به ارزش هر واحد 5,000,000‬ ریال تقسیم شده است .بهره برداری از این پروژه در سال 1399 شروع شده است و تا به امروز یکی از سود آور ترین پروژهای این شرکت می باشد. این گلخانه از به روز ترین تجهیزات و امکانات هوشمند بهره می برد . ادامه مطلب ...
همت آباد 2

پروفایل کاربر